*Berisi ringkasan plot dan spoiler. Drama SBS ``Connection'' akan menceritakan kisah kacau di mana Jisung dan Jeon Mi Do memberikan peringatan mengejutkan sejak awal penyelidikan bersama mereka.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 91